POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Klienci CBT SA.,

Pragniemy poinformować, iż spółka CBT SA, będąca częścią Grupy Copernicus, dokłada najwyższej staranności w zakresie ochrony danych swoich Klientów. W związku z tym, przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez CBT SA informacji o osobach korzystających z serwisu internetowego podmiotów z Grupy Copernicus, dotyczące zarówno obecnych jak i potencjalnych Klientów jednej ze Spółek.

CBT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 27 (kod pocztowy 00-867) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) i przetwarza dane osobowe użytkowników www.cbtsa.pl pozyskane między innymi za pośrednictwem powyższych stron internetowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa CBT SA upoważniona jest do przekazywania danych osobowych Klientów wyłącznie w zakresie i celu określonym przepisami prawa powszechnie obowiązującego, oraz wyłącznie w przypadkach w nich przewidzianych.

CBT SA informuje, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych przez co najmniej jedną ze spółek przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania Państwa danych osobowych oraz żądania ich uzupełnienia, poprawienia, lub usunięcia, w sytuacji, gdy ziścił się cel, dla którego powyższe dane zostały pozyskane oraz pozwalają na to przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych dla celów marketingowych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem email: <……………..>@cbtsa.pl.

Informujemy również, że niniejszy serwis internetowy korzysta z plików „cookies”. Pliki te pozwalają na dostosowanie funkcjonowania stron internetowych do preferencji ich użytkowników, przez których w niniejszym przypadku rozumie się zarówno obecnych jak i potencjalnych Klientów CBT SA Wykorzystanie plików cookies pozwala na dokonywanie analiz najczęściej odwiedzanych stron serwisu internetowego oraz zachowań jego użytkowników. Korzystając z plików cookies CBT SA może między innymi dostosowywać przekaz stron internetowych serwisu do potrzeb klientów tak, aby korzystanie z nich było łatwiejsze i wygodniejsze dla użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane przez niniejszy serwis internetowy nie przechowują żadnych danych osobowych oraz informacji, które umożliwiałyby jednoznaczną identyfikację użytkowników serwisu jako klientów CBT SA

Pliki cookies wykorzystywane w ramach niniejszego serwisu internetowego wykorzystywane są przez następujące podmioty współpracujące z CBT SA: Google Analytics, <……………………………………..> .

Pliki cookies wykorzystywane w ramach niniejszego serwisu internetowego Podmioty współpracujące wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
1) Google Analytics – <………………………….>
2) <……………………> – <……………………………..>
W niniejszym serwisie internetowym stosowane są liki cookies „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia lub wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej, która je wykorzystuje. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez użytkownika urządzenia, bądź do z góry ustalonego czasu wynikającego z parametrów pliku cookies.

W niniejszym serwisie internetowym wykorzystywane są następujące pliki cookies:
1) <nazwa pliku> – <plik stały/zmienny>, <cel wykorzystania pliku>
2) <…………………….> – <……………………….>, <…………………………………….>

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. Istnieje możliwość zmiany konfiguracji przeglądarki tak, aby przed zapisaniem w przeglądarce pliku cookies, pojawiał się stosowny komunikat, albo by pliki cookies w ogóle nie były zapisywane w przeglądarce. Informujemy jednak, że w przypadku nie zapisywania plików cookies w przeglądarce internetowej może spowodować niepoprawne funkcjonowanie części lub całości serwisu.