CBT SPÓŁKA AKCYJNA

Spółka CBT SA powstała w 2013 roku, została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim.
Spółka świadczy usługi z zakresu Administratora Zabezpieczeń Copernicus Securities SA